The World is Your Workplace The World is Your Workplace
The World is Your Workplace
Intel® Core™ vPro™ processor family

Работно място на бъдещето

Светът се променя. Работното място също. Хората имат различни, нарастващи очаквания към своите работодатели и технологичното развитие ги превръща в реалност. На работното място има различни поколения, всяко едно от които има различни нужди и работни предпочитания. А битката за талантливи хора е още по-настървена от всякога. Така че фирмите трябва да се стегнат. Необходимо е да посрещат отделните нужди на своите служители. А работно място трябва да удовлетворява всяко поколение, от бейби бумърите до поколението Y. Ако вашето работно място може да удовлетвори нуждите на работната сила от различни поколения, може да се превърне в невероятно „уникално предложение за продажба“ и възможност за вашия бизнес.

Но предоставянето на свобода и гъвкавост на вашите служители може да постави в рисково положение бизнеса ви. Така че в работното място на бъдещето вашият ИТ отдел трябва да запази контрола. Но как? Чрез свързване на хора, данни и технологии по защитен начин. Отговорът за преодоляването на тези предизвикателства? Откриване на партньор, който може да ги превърне във възможности. Тъй като работното място на бъдещето може да предостави на служителите ви това, което искат, без да се жертва ИТ сигурността. Във Fujitsu можем да ви помогнем по пътя ви към изграждане на работното място на бъдещето. С нас служителите ви получават гъвкавостта да работят когато и където пожелаят. Вашият ИТ отдел може да защити фирмата. И така получавате най-доброто бизнес решение.  За да научите повече, разгледайте съдържанието в този сайт или гледайте този видеоклип.

Покажи подробна информация Скрий подробната информация Какво предлага Fujitsu

казуси / Бели Papers

графики

друг