Услуги виртуален клиент

Услуги виртуален клиент

Цялостно решение за виртуализация на работни места и приложения, проектирано да Ви помогне да намалите ИТ разходите, както и да предоставите поле за действие на всеки един Ваш служител и да осигурите сигурна защита на данните.

Цялостни услуги по виртуализация

 • Цялостно консултиране, с цел да получите решението, което е точно за Вашия бизнес
 • Инфраструктурен дизайн и прилагане
 • Експертни миграционни услуги за намаляване на времето и разходите по въвеждане в употреба
 • Управление и поддръжка на решението за виртуализация

По-ниски разходи

 • Опростено настолно управление от предоставянето до поддръжката
 • Удължете живота на Вашата ИТ инвестиция на всеки краен потребител
 • Намалете консумацията на ел. енергия от компютъра за по-ниски сметки

Support your mobile workforce

 • Получете достъп до корпоративни услуги откъдето и да е чрез винаги актуални приложения и операционни системи, съхранявани на централни сървъри
 • Използвайте което и да е устройство, включително тънки клиенти, таблети и смартфони
 • По-бързо влизане в системата за плавна, последователна работа на потребителя

Подобрена сигурност

 • Осигурете сигурен дистанционен достъп, без да съхранявате никакви данни или приложения на крайното устройство
 • „Достъп според ролите“ означава, че служителите могат да използват единствено приложенията, които са им необходими, за да си свършат работата
 • Подобрете защитата на данните като премахнете отговорността от архивиране на  крайните устройства