Управлявана мобилност

Управлявана мобилност

Вдъхнете сила на работното място спрямо човека

Управляваната мобилност на Fujitsu е цялостна услуга за управление на поддържащите устройства, приложения и потребители, гарантирайки, че всички политики за сигурност биват последователно прилагани.

Пълен контрол върху Вашата мобилна инфраструктура

  • Управлявайте всички мобилни устройства от конфигурирането, до извеждането им от употреба
  • Сдобийте се с видимост и контрол върху разнообразни, географски разпръснати мобилни решения
  • Приложете политики за сигурност, за да запазите данните си защитени
  • Създайте фирмен магазин за приложения
  • Увеличете индивидуалната продуктивност и екипното сътрудничество
  • Балансирайте между личния избор и корпоративния контрол
  • Опростено предоставяне с цел новите потребители да навлязат сами онлайн
  • Намаляване на разходите за придобиване на устройство и на таксите за роуминг
  • Лесно извеждане от употреба на изгубени или откраднати устройства
  • Различаване между устройства, притежавани от служителя и такива, притежавани от фирмата за изпълнение на избирателно пренастройване