Традиционни услуги на работното място

Традиционни услуги на работното място

Традиционните услуги на работното място от Fujitsu предоставят централизирано управление за целия ИТ жизнен цикъл на крайните устройства – от предоставяне, през експлоатация, до извеждане от употреба.

Управление на жизнения цикъл за краен IT потребител

Разпространение на управлението на работното място

 • Индивидуално конфигуриране на работното място
 • Персонализирана инсталация
 • Централизирана работа, включително проактивно глобално обслужване и поддръжка

Управлявани услуги за печат

 • Експертна инфраструктурна оценка
 • Осигурете точната функционалност и изходна мощ на точното място
 • Затвърдете и поемете контрола върху Вашия принтер и набор от мултифункционално оборудване
 • Сдобийте се с яснота и контрол върху разходите за печатна инфраструктура и консумативи

Стандартизирани и оптимизирани услуги

 • Денонощни уеб-базирани процеси за всички потребители
 • Поддържайте продуктивността на крайния потребител отвъд отделните офиси и държавни граници
 • Намалете рисковете и разходите чрез по-ефикасна употреба на ресурсите
 • Предварително дефинирани SLA и избор от ясни ценови модели