Оценка на работното място

Оценка на работното място

Заедно с промяната в бизнеса и Вашето работно място трябва да се адаптира. Доказаната, стандартизирана Оценка на работното място на Fujitsu предлага ефективен анализ на Вашата работна ИТ среда. Оценката предоставя конкретни препоръки с цел подобряване на ефективността и Ви помага, така че ясно да дефинирате изисквания, приоритизирани спрямо бизнеса за предложените решения.

Тези препоръки и насоки започват с анализ, , проведен от специалист консултант, който показва актуалната инфраструктурна ситуация. Препоръките се основават на тези резултати и на корпоративните цели на Вашата организация. Крайният доклад Ви позволява да вземете информирани решения относно стратегията за работното място, които са в унисон с бизнес целите.

Какво получавате

  • Подробен анализ на действителното състояние на Вашата работна среда, включително и класификация на съществуващите потребителски групи и списък с всички приложения 
  • Ясна картина на това, което бихте могли да постигнете с планираните решения за работното място
  • Експертна поддръжка за избор на точните технологии за работните места във Вашата организация 
  • Консултация от множество търговци
  • Задълбочени мнения относно сценариите за миграция

Допълнителна информация

Идеалната следваща стъпка, след събирането и анализирането на данните относно Вашата актуална ситуация, би била „Управляваното работно място“ на Fujitsu – една услуга на добра цена, която ръководи и поддържа ИТ работни места през целия жизнен цикъл, срещу фиксирана сума на място.