Бюро услуги

Бюро услуги

От самообслужване за служителите до експертна поддръжка, ние предоставяме денонощни услуги за всички времеви зони и езици. Нашият проактивен подход ни позволява да идентифицираме и елиминираме проблемите преди те да са повлияли на бизнеса Ви.

Едно място за контакт за всички крайни потребители

  • Светкавично разрешаване на проблеми, за да не страда Вашия бизнес
  • Методология тип „усет и реакция“, с цел анализиране на тенденции и предоставяне на възможност за непрестанно подобрение
  • Висококачествено потребителско изживяване за повдигане на удовлетвореността на служителите и продуктивността им

Подход „Shift Left“

  • Намаляване на разходите по поддръжка чрез прехвърляне на работа към не толкова скъпо сервизно лице
  • Агентите експерти от бюро „Услуги“ увеличават първоначално фиксираните норми
  • Инструментите за дистанционно управление помагат за бързото и рентабилно идентифициране на потенциални проблеми преди тяхна поява
  • Инструментите за самообслужване дават възможност на потребителите да поправят често срещани проблеми като пренастройване на парола

Гъвкавост и обхват

  • Бюрата по обслужване могат да се предоставят и като самостоятелна услуга или като интегрирана част от нашите Услуги към краен потребител
  • Споделяйте услуги с други организации или изберете Бюро „Услуги“ само за Вашата фирма
  • Fujitsu разполага с 5500 агенти (3500 в Европа), които поддържат клиенти на 41 различни езика – всеки ден, по всяко време