The World is Your Workplace The World is Your Workplace
The World is Your Workplace
Intel® Core™ vPro™ processor family

Управлявана мобилност

Вдъхнете сила на работното място спрямо човека

Управляваната мобилност на Fujitsu е цялостна услуга за управление на поддържащите устройства, приложения и потребители, гарантирайки, че всички политики за сигурност биват последователно прилагани.

Открийте още

Услуги виртуален клиент

Цялостно решение за виртуализация на работни места и приложения, проектирано да Ви помогне да намалите ИТ разходите, както и да предоставите поле за действие на всеки един Ваш служител и да осигурите сигурна защита на данните.

Открийте още

Традиционни услуги на работното място

Традиционните услуги на работното място от Fujitsu предоставят централизирано управление за целия ИТ жизнен цикъл на крайните устройства – от предоставяне, през експлоатация, до извеждане от употреба.

Открийте още

Услуги за сътрудничество

Цялостна поддръжка за потребители с цел намиране на споделена информация, което им позволява да си сътрудничат продуктивно и рентабилно с колеги от цял свят.

Открийте още

Бюро услуги

От самообслужване за служителите до експертна поддръжка, ние предоставяме денонощни услуги за всички времеви зони и езици. Нашият проактивен подход ни позволява да идентифицираме и елиминираме проблемите преди те да са повлияли на бизнеса Ви.

Открийте още

Оценка на работното място

Заедно с промяната в бизнеса и Вашето работно място трябва да се адаптира. Доказаната, стандартизирана Оценка на работното място на Fujitsu предлага ефективен анализ на Вашата работна ИТ среда. Оценката предоставя конкретни препоръки с цел подобряване на ефективността и Ви помага, така че ясно да дефинирате изисквания, приоритизирани спрямо бизнеса за предложените решения.

Тези препоръки и насоки започват с анализ, , проведен от специалист консултант, който показва актуалната инфраструктурна ситуация. Препоръките се основават на тези резултати и на корпоративните цели на Вашата организация. Крайният доклад Ви позволява да вземете информирани решения относно стратегията за работното място, които са в унисон с бизнес целите.

Открийте още