Унифицирани комуникации и сътрудничество

Унифицирани комуникации и сътрудничество

Мощна иновация чрез интеграция

Преместете се от острова на комуникациите, с множество устройства, множество екипи за поддръжка и несвързани стратегии, към едно унифицирано усещане за съвместна работа, което е опростено, рационално и последователно.

Безупречна комуникация за продуктивно сътрудничество

Съвместните услуги и устройствата за клиенти от Fujitsu могат да Ви помогнат да трансформирате начина, по който правите бизнес.

  • Направете работата на потребителя лесна и последователна
  • Свържете хората с информацията и ресурсите, от които имат нужда, и когато са им необходими
  • Подсигурете строга защита на данните и съответствие с регулаторните изисквания
  • Намалете пътните разходи и влиянието върху околната среда като заместите срещите с видео конферентни разговори и среди за виртуално сътрудничество
  • Дайте тласък на мобилната си работна сила да бъде по-продуктивна
  • Ускорете достъпа до информация, за да подобрите впечатленията на клиента
  • Извлечете максимума от вече съществуващата ИТ инфраструктура, за да намалите разходите и сложността на управление