Fujitsu финансови услуги

Fujitsu финансови услуги

Иновативни финансови предложения за решения за работното място от Fujitsu

Финансовите услуги от Fujitsu Ви помагат да се сдобиете с утрешната технология още днес. Благодарение на нашите уникални и изработени спрямо клиента финансови решения ние се обръщаме към затягащите се бюджети, прехвърляме технологичния риск и намаляваме финансовия такъв.

Финансирането е златният компонент на Вашето решение за ИТ инвестиция

Fujitsu Financial Services комбинира нашия финансов и търговски опит, за да гарантира, че финансовата стратегия за вашата ИТ среда – включително хардуер, софтуер и услуги – е подкрепена от гъвкави условия за плащане, които подхождат на вашите финансови и бизнес цели. Този подход на Fujitsu Financial Services помага на фирми от големия и средния бизнес и на организации от държавния и публичния сектор да оптимизират финансовия аспект и жизнения цикъл на своята ИТ среда.

Нашите финансови услуги предоставят много повече от обикновено финансиране за придобиване на най-новите технологии. Ще работим заедно с вас, за да прецизираме разходите, свързани с вашите инвестиции в ИТ. Ние разработваме персонализирани решения за плащане въз основа на нашето гъвкаво и пакетно портфолио с финансови решения, включващи методи за плащане според потреблението и според разрастването. Предоставяме консултантски услуги, за да можете да управлявате разходите си за ИТ спрямо вашите приходи или бюджет, като така имате възможност за прогнозиране и бюджетиране в рамките на по-дълги периоди. Нашите услуги покриват пълния жизнен цикъл – финансово планиране, подмяна на технологична инфраструктура, придобиване, управление на финанси и бракуване на активи във вашата ИТ среда – като така ви позволяват да се концентрирате върху същината на бизнеса си.